Bratislava Dúbravka prof. čistenie, tepovanie

Sme upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. v Bratislave Dúbravke a zaoberáme sa aj hĺbkovým čistením kobercov. Odborne vyškolení pracovníci odvedú vždy veľmi kvalitnú prácu. Využívame metódu strojového čistenia za pomoci kotúčových strojov s rotačnými kefami. Kefy zaistia to, že zapracujú chemickú penu hlboko do štruktúry koberca. Potom príde na rad 3-motorový tlakový vysávač, ktorý odsaje špinavú penu spolu s hrubými nečistotami. Túto metódu využívame, pretože je najúčinnejšia a dokáže vyčistiť i silne znečistený koberec Bratislava Dúbravka. Na nižšie uvedené adresy sme zasielali cenové ponuky a realizovali strojové čistenie kobercov: Komenského 42, 921 01 Piešťany … Konevova 23, 036 01 Martin … Hlinku 45, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Bratislavská 23, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … Lipová 24, 972 51 Handlová …  Jilemnického 50, 958 03 Partizánske … Jána Francisciho 30, 054 01 Levoča … M. R. Štefánika 62, 010 01 Žilina … Zvolenská cesta 40, 974 05 Banská Bystrica … Sladovnícka 29, 917 01 Trnava … Palenčárska 76, 069 01 Snina … Brezovská 30, 90701 Myjava … Šoltésovej 2013, 911 01 Trenčín … Fazuľová 23, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 … Pílová 21, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Gaštanová 178, 066 01 Humenné … Bystrická cesta 86, 034 01 Ružomberok … Gen. Štefánika 61, 901 01 Malacky