Odborné strojové čistenie a voskovanie podláh

Strojové čistenie podláh môžeme využiť pre detailné vyčistenie linolea, marmolea, dlažby, liatych podláh, plávajúcich podláh aj betónových podláh. Po vyčistení podláh doporučujeme, nechať si podlahu zakonzervovať a nechať si naniesť priemyslový polymér. Týmto zaistíme, že už nedôjde k hlbšiemu znečisteniu podláh. Naša firma zabezpečuje svojim zákazníkom strojové čistenie podláh za pomoci kotúčového stroja, na ktorý môžeme upevniť dva nástavce. Čistenie môže byť zrealizované použitím buď nástavca tzv. držiakom padu alebo silonovým kartáčom. Strojové čistenie podláh využíva celá rada zákazníkov, ktorí si cez našu firmu môžu zabezpečiť aj veľa iných služieb.

Najčastejšie sú využívané: Hĺbkové generálne strojové čistenie podláh. Strojové čistenie liatych priemyslových podláh, vrátane škvŕn a šmúh od gumy. Čistíme všetky typy podláh: betónové podlahy, drátkobetónové podlahy, podlahy s epoxidovou stierkou, zámkovú dlažbu, liate podlahy. Ďalej dokážeme vyčistiť dlažbu – keramické podlahy, linoleá, marmoleá, plávajúce podlahy, drevené podlahy, priemyselné podlahy. Vyčistenie podlahy po stavbe, podlahy po maliaroch, silné znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, podlahy chemicky znečistené, podlahy priemyselne znečistené. Strojové čistenie a voskovanie linolea, marmolea. Generálnou metódou s kotúčovým strojom a tlakovým vysávaním čistíme aj podlahy znečistené od gumových šmúh a gumových koliesok, podlahy znečistené od špárovacej hmoty, cementu a farieb.

Na týchto vypísaných adresách sme  realizovali umývanie podláh a ich fluatáciu:

Bratislavská 83, 902 01 Pezinok … Malé námestie 22, 901 01 Malacky … Piaristická 4, 911 01 Trenčín … Hálova 8, 851 01 Bratislava – Petržalka … 8. Mája 57, 926 01 Sereď … Čučma 220, 048 01 Rožňava … Fedákova 32, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Bronzová 11, 851 10 Bratislava – Rusovce … Lipová 3, 066 01 Humenné … Borská 3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Prejta 351, 018 41 Dubnica nad Váhom … Kukučínova 21, 040 01 Košice … Brigádnická 4, 841 10 Bratislava – Devín … Mojmírova 4, 955 01 Topoľčany … Chotárna 16, 851 10 Bratislava – Jarovce … Ružová 1000, 900 31 Stupava … Vodná 7, 949 01 Nitra … Príjazdná 9, 831 07 Bratislava – Vajnory … Jozefská 2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Nábrežie A. Hlinku 25, 920 01 Hlohovec … Biskupická 11, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Andreja Žarnova 4, 917 01 Trnava … J. Záborského 3, 075 01 Trebišov … Borekova 4, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Mudrochova 4, 831 06 Bratislava – Rača … Prievozská 2, 821 09 Bratislava – Ružinov … Tešedíkova 4, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kalištná 7, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Kacvinského 1, 085 01 Bardejov … Ľudmily Podjavorinskej 1, 022 01 Čadca … Sobôtka 3, 979 01 Rimavská Sobota … Kukuričná 6, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Budovateľská 4, 940 02 Nové Zámky … Garbiarska 903, 031 01 Liptovský Mikuláš … Chmelinec 819, 020 01 Púchov … Šafárikova 34, 924 01 Galanta … Segnáre 12, 841 03 Bratislava – Lamač … Komenského 6740, 984 01 Lučenec … Teplická 82, 921 01 Piešťany … Langsfeldova 3, 036 01 Martin … Hviezdoslavova 25, 052 01 Spišská Nová Ves … Gyullu Szabóa 19, 929 01 Dunajská Streda … Panská 5240, 034 01 Ružomberok … Podjavorinskej 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica  … Námestie slobody 29, 971 01 Prievidza … Jedlíkova 6, 010 15 Žilina … Kubányho 6, 960 01 Zvolen … Priemyselná 1305, 965 01 Žiar nad Hronom … Bajkalská 26, 080 01 Prešov … Šrobárová 2, 058 01 Poprad … Vonkajší rad 6, 926 01 Sereď … Suchá hora 20, 060 01 Kežmarok … Slovenského národného povstania 137, 075 01 Trebišov … M. R.   Štefánika 12, 022 01 Čadca … Lipová 4, 015 01 Rajec … Gen. Svobodu 404, 093 01 Vranov nad Topľou … Brezová 2, 969 01 Banská Štiavnica … Tomášikova 8, 821 03 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2 … Jasovská 8, 851 07 Bratislava – Petržalka, Bratislava 5 … Pave Vukoviča 6, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Hraničiarska 26, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Strojárenská 3, 917 02 Trnava … Pod Hájom 81, 018 41 Dubnica nad Váhom … Nitrianska 75, 920 01 Hlohovec … Hutnícka 7, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Nám. 1. mája 12, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 … Kalinčiakova 10, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Kovácsova 3, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Piešťanská 71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Žiarska 4, 031 04 Liptovský Mikuláš … Komenského 87, 921 01 Piešťany … Pri trati 19, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Zvolenská cesta 167, 974 05 Banská Bystrica … Zhorinska 8, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Donská 59, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … Mierová 77, 066 01 Humenné … Štúrova 10, 949 01 Nitra … Gúgska 61, 940 02 Nové Zámky … Na Bystričku 12, 036 01 Martin … Tačevská 37, 085 01 Bardejov … Brezovská 14, 907 01 Myjava … 29.augusta 96, 972 51 Handlová … Gen. Štefánika 57, 901 01 Malacky … Myslenická 121, 902 03 Pezinok … Moyzesova 55, 010 01 Žilina … Kyjevská 13, 048 01 Rožňava … Moskovská 3495, 071 01 Michalovce … Letná 6, 053 33 Nálepkovo … Mierová 252, 982 01 Tornaľa … Kochanovská 15, 078 01 Sečovce … Južná trieda 91, 040 01 Košice – Juh, Košice … Pod Kalváriou 147, 955 01 Topoľčany … Jozefa Czauczika 2, 054 01 Levoča … Šarišská 4, 052 01 Spišská Nová Ves … Bystrická cesta 66, 034 01 Ružomberok … Hlavná 61, 056 01 Gelnica … A. Škarvana 3, 971 01 Prievidza … Jána Smreka 18, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Partizánska 16, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Kpt. Nálepku 481, 916 24 Horná Streda … G.Košťála 17, 972 71 Nováky … Sov. hrdinov 1, 089 01 Svidník … Centrum 5, 960 01 Zvolen … P.O.Box 23, 083 01 Sabinov … Partizánska 24, 069 01 Snina … Mariánska 86, 900 31 Stupava … Čáčovská 10, 905 01 Senica … Za vodou 13, 958 04 Partizánske … Tatranská 1060, 064 01 Stará Ľubovňa … Tabaková 19, 934 01 Levice … Janka Kráľa 45, 936 01 Šahy … Turňa nad Bodvou 277, 044 02 Turňa nad Bodvou … Centrum I. 20, 079 01 Veľké Kapušany … Staničná 3, 924 01 Galanta … Hrušková 44, 831 06 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Široká 29, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Žilinská 3, 911 01 Trenčín … Masarykova 16, 080 01 Prešov …­ Stavbárska 46, 058 01 Poprad-Veľká, Poprad … Hlavná 73, 929 01 Dunajská Streda … SNP 2, 029 01 Námestovo … Cintorínska 27, 091 01 Stropkov …  J. D. Matejovie 540, 033 01 Liptovský Hrádok … Rajecká 3, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Školská 3140, 979 01 Rimavská Sobota … Trenčianska 7, 020 01 Púchov … Hliny 2, 017 07 Považská Bystrica … Bottova 1520, 962 12 Detva … Gemerska 197, 049 11 Plešivec … Púpavová 24, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Štúrova 11, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Homolova 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom … Matúškova 1980, 02601 Dolný Kubín … Adyho 34, 984 01 Lučenec … Bratislavská 45, 931 01 Šamorín … Hviezdoslavova 18, 953 01 Zlaté Moravce … Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa … Tehelná 133, 966 01 Hliník nad Hronom … Podkoreňová 74, 977 01 Brezno … Bratislavská 69, 903 01 Senec … P. Mudroňa 10, 036 01 Martin … Hollého 3, 920 01 Hlohovec … Námestie slobody 15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Bratislavská 93, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Lónyaiová 1038, 851 10 Bratislava – Rusovce … Wolkrova 4, 851 01 Bratislava-Petržalka … Dlhá 24, 851 10 Bratislava – Čunovo … Ferka Urbánka 795, 020 01 Púchov … Slovanská cesta 670, 022 01 Čadca … Trávna 32, 831 06 Bratislava – Rača … Heyrovského 8, 841 03 Bratislava – Lamač … Novozámocká 4, 949 05 Nitra … Zámocká 6, 901 01 Malacky … Štefánikova 24, 917 01 Trnava … Hurbanova 40, 911 01 Trenčín … T. Vansovej 4, 955 01 Topoľčany … Hviezdoslavova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Cintorínska 8, 900 31 Stupava … Staničná 9, 066 01 Humenné … Pračanská 63, 831 07 Bratislava – Vajnory … Baltská 3, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Kozičova 4, 841 10 Bratislava – Devín … Estónska 18, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice … Saratovská 24, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Čučmianska Dlhá 24, 048 01 Rožňava … Nálepkova 19, 902 01 Pezinok … Sázavského 4, 085 01 Bardejov … Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš … Lieskovská 1451, 018 41 Dubnica nad Váhom … Námestie SNP 4, 052 01 Spišská Nová Ves … Plynárenská 5, 821 09 Bratislava – Ružinov … Cukrovarská 60, 926 01 Sereď … Námestie slobody 3, 974 01 Banská Bystrica …  Košovská cesta 3, 971 01 Prievidza …  Semenárska 17, 851 10 Bratislava – Jarovce … Rákoš 9018, 960 01 Zvolen … Nám. Matice Slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom … Konštantínova 5, 080 01 Prešov …Mlynská 1, 979 01 Rimavská Sobota … Skladná 3, 075 01 Trebišov … Jána Stanislava 41, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … Veľkoblahovská cesta 21, 929 01 Dunajská Streda … Z. Kodálya 33, 924 01 Galanta … Bratislavská 16, 921 01 Piešťany … Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 01 Ružomberok … Okružná 23, 058 01 Poprad … Garbiarska 4, 040 01 Košice … Zátišie 3, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Komárňanská 4, 940 56 Nové Zámky … Petzvalova 33, 010 15 Žilina … M. Jókaiho 20, 984 01 Lučenec