Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov Bratislava v nákupných centrách Bratislava naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva vo všetkých nákupných centrách v Bratislave a po celom území Slovenskej Republiky. Servisným cyklom, ktorý môžeme jednotlivých prevádzkam a obchodným jednotkám doporučiť, je servisné umývanie okien a výkladov jedenkrát za 30 dní, čiže jedenkrát za mesiac z vonkajšej strany výkladu. Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov z ich vnútornej strany odporúčame jedenkrát za 90 dní alebo podľa aktuálnych a konkrétnych potrieb nášho zákazníka. Tento servisný cyklus zaručuje vzhľad Vašich presklenných plôch prevádzky v najlepšej kondícii. Samozrejme, že ak by ste zvolili častejšie umývanie okien a výkladov, napr. jedenkrát za 14 dní alebo jedenkrát za 7 dní, získate vynikajúci vzhľad Vašich presklenných plôch vo Vašej prevádzke. No vieme, že dnes je trend iný ako bol v roku 2008 a rozumieme, že prevádzkové náklady na jej chod je potrebný znižovať na možné minimum. Pre tých zákazníkov, ktorí znižujú prevádzkové náklady, odporučujeme menej intenzívny servisný cyklus umývania okien a výkladov jedenkrát za 60 dní alebo jedenkrát za 90 dní z vonkajšej strany výkladu a vnútorné strany výkladu umývať dvakrát ročne. Alebo odporúčame objednať si ten najúspornejší servisný cyklus umývania okien a výkladov v Bratislave, ktorým je jedenkrát za 120 dní. Pri tomto servisnom cykle umytia výkladov je firma stále schopná garantovať cenu 0,50 až 0,70 €/m2, podľa rozsahu konkrétnej práce. Ak však umývanie okien a výkladov nie je objednané minimálne trikrát za rok, v tom prípade už nedokážeme garantovať cenu ako za servisné umývanie. Takéto umytie definujeme ako jednorazové či nárazové, a jeho cena sa pohybuje na dvojnásobku servisu, čiže 1,00 až  1,40 €/m2.

Viac informácií získate aj TU