Servisné umývanie výkladov a okien na Slovensku zaisťujeme vo všetkých obchodných centrách. V jednotlivých obchodných centrách pracujú naši poverení a preškolení zamestnanci, ktorí vykonávajú umývanie výkladov a zaisťujú naše profesionálne služby na prevádzkach objednávateľa. Vykonávame tu umývanie okien a výkladov pre našich zákazníkov v systéme servisného čistenia. Umývanie okien a výkladov prebieha v dvoch režimoch umývania.

 

Umývanie výkladov v dvoch režimoch

1. Servisné umývanie, čistenie okien a výkladov na Slovensku. Zákazník si zvolí servisný cyklus umývania okien a výkladov podľa svojich potrieb. Najčastejšie servisné umývanie okien a výkladov v Bratislave a Košiciach je servisné umývanie 1x za 30dní z vonkajšej strany a raz a kvartál z vnútra. Alebo sa na začiatku rovno určí, že sa vnútorné výklady umývajú podľa dohody a servis nieje dopredu určený. Je to napr. u prevádzok, kde je postačujúce umývanie z vnútornej strany dvakrát ročne. Kto požaduje radikálne znížiť náklady na prevádzku a dodržať jedine to, že ho napr. nebude stále naháňať správa obchodného centra, môžeme umývať okná a výklady v obchodných centrách na Slovensku z vonku jeden krát za dva mesiace, alebo jeden krát za tri mesiace. V krajnom prípade pokiaľ je naozaj nutné skutočne znížiť náklady na pomyselné dno, môžeme zvoliť servisný cyklus 1x za 120 dní, teda umývanie výkladov z vonku 3x ročne a z vnútra iba na požiadanie. V tomto systéme umývania okien a výkladov na Slovensku účtujeme ešte stále cenu za servisné umývanie. Pokiaľ samozrejme zvolíte umývanie iba 2x za rok, je umývanie okien účtované v cene v cene za nárazové umývanie.

2. Nárazové a jednorázové umývanie okien a výkladov na Slovensku. V tejto cene umyjeme okná a výklady nárazovo. V tejto cenovej relácii vykonávame taktiež umývanie na Slovensku po rekonštrukciách, maľovaní, remeselníkoch a po stavbe. Keď umývame okná a výklady, vždy odstránime a strhneme polep a fólie. Na začiatku pred umývaním okien a výkladov vždy odstránime z presklenných plôch všetky plagáty a nepovolený polep. Pred samotným umytím okien a výkladov zoškriabeme všetko zvyšné lepidlo, ktoré je zostatkom po strhnutí a odstránení fólií, polepov, reklám, banerov a ďalších oznamovacích a reklamných akciách.