Umývanie a čistenie reklám a pútačov vo výške Bratislava

Zákazka s názvom Umývanie a čistenie reklám a pútačov vo výške Bratislava – pri umývaní a čistení pútačov vo výške využívame špeciálne techniky, ako sú hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny, či horolezecká a speleologická technika. Dávame prednosť použitiu vysokozdvižných plošín a hydraulických ramien pred použitím horolezeckej techniky. Vďaka hydraulickým ramenám a plošinám  máme zaistený bezproblémový prístup k rôznym reklamám a firemným pútačom Bratislava, ktoré sú osadené sa zle prístupnom mieste a tak je naša práce odvedená vo vysokej kvalite.

Tím našich firemných horolezcov tvorí zohratá partia ľudí, ktorá pôsobí na území ČR, SR, Rakúska a Nemecka. Zamestnávame iba profesionálov, ktorí predovšetkým ovládajú remeslo umývanie a čistenia okien vo výške Bratislava, čistenie a umývanie rozmerných sklenených plôch vo výškach Bratislava, čistenie a umývanie žalúzií vo výškach Bratislava, umývanie a čistenie slnolamov vo výškach Bratislava, umývanie a čistenie markíz vo výške Bratislava, čistenie a umývanie reklám Bratislava, pútačov a pylónov vo výške Bratislava.

Všetci zamestnanci A SERVIS LIPKA s.r.o. ktorí vykonávajú výškové čistenie a umývanie okien a odstraňovanie graffiti vo výške, sú držiteľmi platnej licencie na práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Ďalej sú preškolení podľa príslušného nariadenia vlády, na základe zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Vyššie menovaní zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné testy. Na prípadné riziká spojené s realizáciou zákazky je firma poistená.

Pre viac informácii kliknite SEM.