Umývanie okien a čistenie fasád vo výške Bratislava

Zákazka čistenie fasády a umývanie, čistenie okien vo výške Bratislava sa uskutočnilo 18. a 19. júna. Práca bola realizovaná našimi zamestnancami, ktorý tu strávili v rozsahu 20 hodín. V priebehu prvého dňa sme doviezli lešenie k zákazníkovi a zmontovali ho. Naša práce začala čistením fasády a umytím okien, na ktorom sa podieľali štyria naši zamestnanci. Na odstránenie nečistôt z fasády sme použili tlakový prístroj a špeciálnu čistiacu chémiu. Spod podkrovia budovy sme museli najskôr odstrániť vtáčie hniezda a až potom sme mohli prikročiť k samotnému čisteniu. Pre umytie okien, výloh a iných presklenných plôch Bratislava používame tzv. trik suchého leštenia. Tento spôsob umývania okien spočíva v tom, že okná sú dôkladne umyté a následne vyleštené bez použitia rôznych leštiacich prostriedkov. Na nami umytých oknách sa nestane, že za určitú dobu budú viditeľné kruhy a ťahy po leštení. Pre kvalitne čisté okná je dôležité najskôr dôkladne vyčistiť a umyť okenné rámy a parapety. Na umytie a čistenie rámov okien v tomto prípade bol použitý prípravok na umelé hmoty a plasty. Pri tejto zákazke sme spotrebovali celkom 5l koncentrátu čistej chémie. Odstránenie nečistôt sme dosiahli na 95%. Zákazník prejavil s vykonanou prácou našich zamestnancov spokojnosť a chcel by s nami spolupracovať aj v budúcnosti. Ako určitým problémom pri realizácii zákazky by sme mohli označiť manipuláciu s pojazdným lešením vzhľadom k tomu, že polovica terénu okolo budovy bola obsypaná pieskom a i plot bol veľmi blízko budovy, preto sa veľmi ťažko posúvalo s lešením. Lešenie sa muselo 2x demontovať s opätovnou montážou.

Pre viac informácii kliknite SEM.