Umývanie okien Bratislava vo veľkej miere prevádzame pre súkromné osoby, pre súkromné bytové jednotky a pre rodinné domy v Bratislave, firmy v Bratislave, pre úrady a rôzne inštitúcie v Bratislav. Takisto medzi našich zákazníkov, pre ktorých vykonávame umývanie okien v Bratislave, sú školy, nemocnice a mnohé zdravotnícke zariadenia Bratislava. Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. prevádza umývanie okien a výkladov v predajniach a v obchodných jednotkách v centre mesta Bratislava, na hlavných nákupných uliciach a v nákupných centrách v meste Bratislava. Servisné umývanie okien a výkladov v Bratislave môže prebiehať  v dvoch režimoch umytia, a to:

1., Servisné umývanie okien a čistenie výkladov v Bratislave. V tomto režime si zákazník volí servisný cyklus umývania okien a výkladov  Bratislava podľa svojich konkrétnych potrieb. Najviac rozšíreným servisným cyklom umývania výkladov je jedenkrát mesačne z vonkajšej strany výkladu a jedenkrát za tri mesiace z vnútornej strany výkladu, pokiaľ sa vnútorné strany výkladov umývajú podľa dohodnutia termínu. Sú i predajne, kde umytie vnútornej strany výkladu postačuje vykonať dvakrát ročne. Na Vaše prianie vieme takisto odporučiť zníženie Vašich nákladov chodu prevádzky a umývať okná a čistiť výklady v nákupných centrách v Bratislave jedenkrát za dva mesiace, prípadne jedenkrát za tri mesiace. Pokiaľ je skutočne nutné znížiť náklady prevádzky na takzvané pomyselné dno, môžete zvoliť umývanie okien a výkladov v servisnom cykle jedenkrát za štyri mesiace, teda trikrát ročne. V tomto režime umývania okien a výkladov v Bratislave ešte stále dokážeme garantovať cenu ako za servisné umytie podľa platného cenníka. Ak však zvolíte umývanie okien a výkladov len dvakrát za rok, je cena účtovaná ako nárazové a jednorazové umytie.

2. Jednorazové a nárazové umývanie okien a výkladov v Bratislave. V tomto režime vykonávame umývanie okien a čistenie výkladov nárazovo a podľa potrieb konkrétneho zákazníka. Do tohto režimu patrí tiež umývanie okien v Bratislave pri rekonštrukcii, po malbe a maľovaní, po remeselníckych prácach a po stavebnej činnosti. Takisto sme schopní pred umytím okien a výkladov Bratislava strhnúť polepy a a odstrániť fólie, pokiaľ sa na oknách a výkladoch nachádzajú. Pred umytím okien a výkladov všetky plagáty a nedovolené polepy z presklenných plôch, ako aj  zoškriabeme lepidlo, pokiaľ po ich strhnutí na výklade zostalo a až potom okná a výklady dôkladne  a profesionálne umyjeme.

Zaujal Vás náš článok a ponuka našich služieb? Neváhajte a spojte sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára priamo teraz a  >TU<