Naša firma, spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. realizuje práce umývania okien v Košiciach v celom východoslovenskom kraji. Najväčší objem práce pritom realizujeme umývaním okien Prešov a Košice. Napriek tomu sme schopní umývať okná a výklady v každom jednom meste vo východoslovenskom kraji a na celom území Slovenska. Tieto práce umývanie okien v Košiciach realizujeme pre mnohé úrady, rôzne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, pre školy, súkromné firmy či súkromné subjekty. V meste Košice zabezpečujeme umývanie okien a výkladov pre našich zákazníkov v režime nárazovom alebo aj pravidelne. Umývanie okien v Košiciach zaisťujeme tak pri bežnom znečistení jako aj pri nadmernom znečistení okien, ďalej servisné umývanie okien a výkladov, nárazové umytie okien, umytie okien po malovaní, umývanie okien pri rekonštrukcii, umývanie okien pri generálnych prácach a upratovaniach, umývanie okien pred otvorením predajní, či zabezpečujeme umývanie okien po stavebných prácach. Počas realizovania umývania okien v Košiciach po  maliarskych prácach, po rekonštrukcii či po stavbe umývame okná pomocou roztoku špeciálnej čistiacej chémie Calexan Forte. Tento kyslý prostriedok zaručuje profesionálne umytie okna, zbavenie skla a rámu zostatkových vápenatých a cementových povlakov a nečistôt a zaistí perfektný vzhľad čistených výkladov a okien. Takisto pri umývaní okien v Košiciach pri odstraňovaní hrubých a tvrdých nečistôt zo skiel pracujeme s kvalitnými korundovými žiletkami. Tieto špeciálne korundové žiletky nám pri umývaní okien v Košiciach zaručujú  nepoškriabanie skla a ani plastových, drevenných alebo iných, napr. hliníkových rámov. Obzvlášť dôležité je pri umývaní okien Košice pri rekonštrukciách, po malovaní a po stavbe ustrážiť, s pomocou akých nástrojov sa odstraňujú zvyškové nečistoty, zaschnuté kvapky farieb, cementové a vápenné bodky a zvyškové silikóny. Nespočetne veľa okien bolo pri umývaní okien a výkladov Košice po stavbe zničené takýmto neodborným zásahom a neprofesionálnym odstraňovaním tvrdých nečistôt Košice.

Viac informácií o našej spoločnosti a o našich službách získate aj >TU<