Naša spoločnosť, firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva umývanie okien v Košiciach po maliarskych prácach, pri rekonštrukciách v Košiciach, po remeselníckych prácach v Košiciach, pred otváraním nových predajní a obchodných jednotiek v nákupných centrách v Košiciach a po stavebných prácach Košice. Vieme zabezpečiť umývanie okien Košice po spomenutých prácach a činnostiach profesionálne a kvalitne najmä kvôli tomu, že pracovníci našej firmy sú odborne zaškolení a sú na prácu umývania okien, výkladov a presklenných plôch vybavení najkavlitnejším náradím dostupnom na tomto trhu, a to je náradie značky Unger. S týmto náradím pracujeme a umývame výklady a okná v Košiciach už od roku 2001. Na začiatku práce spojenej s umývaním okien a výkladov Košice vždy najskôr odstránime všetky tvrdé znečistenia, odstránime výlepy, ochranné fólie a iné neželané formy reklamy bez poškodenia skla a rámu výkladu. Takisto, ak je potrebné po maliarskych prácach, z okien a výkladov zoškriabeme kvapky farieb, zvyšky silikónov po remeselníkoch a cementových a vápenných nánosov takým šetrným spôsobom, že nikdy povrch skla nepoškodíme. V súčasnosti sú dnešné sklá a montované výklady chránené jemnou kovovou vrstvou, ktorá je bežným okom ťažšie viditeľná a ktorá sa neodborným ľudským zásahom môže ľahko poškodiť. Takto poškodenú kovovú vrstvu skla máte možnosť vidieť iba z určitého uhla pohľadu, ak pristúpite bližšie k výkladu. Použitím nevhodných a neprofesionálnych nástrojov ako je napríklad špachtla, nôž či nožnice alebo iné ostré škrabky, sa na výklade objavili hlboké ryhy a škrabance. Bohužiaľ, tu musíme konštatovať, že škody sú neodstrániteľné a ryhy už nie je možné napraviť. Vďaka dôkladnému školeniu venovanému odbornému výkladu našim zamestnancom, títo vždy na odstránenie tvrdých zvyškov nečistôt, kvapiek maliarskych farieb, zvyškov silikónov, cementových a vápenných nánosov pri umývaní okien a výkladov v Košiciach používajú špeciálne korundové žiletky so šírkou najmenej 10 cm. Zo skúseností v praci zaručujeme, že ak sa takto odborne postupuje pri umývaní okien po maliarskych, stavebných a remeselníckych prácach a nečistoty  sa odstraňujú širokou plochou ostrej žiletky, nedôjde ku zničeniu skiel umývaných okien a výkladov Košice.

Viac o našich službách získate aj našej internetovej stránke  >TU<