Umývanie okien v Košiciach, odstraňovanie plagátov

Umývanie okien v Košiciach, odstraňovanie plagátov

Naša spoločnosť, firma A SERVIS LIPKA, s.ro. vykonáva umývanie okien v Košiciach vo všetkých nákupných centrách v meste Košice. Zamestnanci našej firmy pracujú v jednotlivých nákupných centrách a zabezpečujú tu umývanie okien v Košiciach a vykonávajú profesionálne práce na prevádzkach objednávateľa. Okná a výklady v Košiciach vykonávame pre našich zákazníkov najmä v režime servisného čistenia. V nových prevádzkach, ktoré ich majitelia práve v týchto dňoch v Košiciach otvárajú, sme schopní umývať okná a výklady Košice pred otvorením prevádzky podľa konkrétneho zadania a presnej požiadavky nášho zákazníka. Prvú návštevu a prvé umytie okien a výkladov po maliarskych a remeselníckych prácach v Košiciach realizujeme v akomkoľvek, zákazníkom určenom čase. Umývanie okien a výkladov v Košiciach po stavebných prácach začíname robiť strhnutím fólií a výlepov, odstránením hrubých nečistôt z výkladovej plochy v Košiciach a oškriabaním zvyškového lepidla špeciálnymi korundovanými žiletkami. V súčasnosti sa osadzujú také  tabule skiel a také presklenné plochy Košice, ktoré majú na svojom povrchu nanesenú špeciálnu jemnú vrstvu kovu, ktorá je veľmi tenká a neodborným zásahom pri čistení okien a presklenných plôch v Košiciach sa môže nenávratne poškodiť. Často sme vsa stretli s prípadom, že neželané polepy a hrubé nečistoty sa z okien a presklenných plôch Košice čistil iným, nevhodným nástrojom a došlo tak k nenapraviteľným škodám. Okná a presklenné plochy boli doškriabané a zničené. Niekedy sa stáva, že umývanie okien a presklenných plôch v Košiciach robí pracovník, ktorý nie je odborne zaškolený a zníčí výklady do takej miery, že sú na oknách, výkladoch a presklenných plochách v Košiciach ryhy a tieto sú po nasvietení okien, výkladov a presklenných plôch reflektormi viditeľné. Preto odporučujeme, nedovoľte odstraňovať plagáty, polepy, fólie, lepidlo spod fólií, hrubé nečistoty, farby z okien, výkladov a presklenných plôch v Košiciach nezaškolenými zamestnancami nevhodne vybavenými potrebným náradím na túto prácu.

O umývaní výkladov a o našej pôsobnosti v Košiciach získate viac informácií aj >TU<