Naša upratovacia firma vykonáva výškové práce a čistenie okien na Slovensku pomocou horolezeckej a speleologickej techniky, alebo na umývanie a čistenie okien vo výškach na Slovensku využívame hydraulické ramená a montážne vysokozdvižné plošiny. Pri výbere techniky, ktorú používame na umývanie okien vo výškach na Slovensku najčastejšie, pokiaľ to okolité podmienky dovolia, používame na umývanie a čistenie vo výškach hydraulické plošiny a mechanické vysokozdvižné ramená. Naším zákazníkom najčastejšie doporučujeme umývanie a čistenie okien vo výškach z hydraulického ramena alebo montážnej plošiny. Pomocou hydraulickej plošiny alebo mechanického vysokozdvižného ramena máme k čistenému oknu alebo presklennej ploche lepší prístup a náš zamestnanec je schopný okná, alebo presklenné plochy lepšie a kvalitnejšie umyť a očistiť.

Musíme zdôrazniť, že v niektorých prípadoch umývanie a čistenie okien z hydraulického ramena alebo vysokozdvižnej plošiny je drahšie, zato však efektívnejšie. Vykonávanie umývania okien na Slovensku pomocou horolezeckej a speleologickej techniky volíme v krajnom prípade, pokiaľ nieje možnosť vykonať vyčistenie a umývanie okien v Bratislave, Košiciach, Trnave…z hydraulického
ramena, alebo z vysokozdvižnej plošiny. Na celej rade zákaziek sme schopný ponúknuť našim zákazníkom priaznivejšiu cenu za umývanie a čistenie okien vo výškach z hydraulického ramena, alebo z vysokozdvižnej plošiny. Na Slovensku vykonávame veľký objem prác umývaní a čistení okien vo výškach z vysokozdvižných montážnych plošín a hydraulických ramien. Máme teda s kľúčovými prenajímateľmi v SR vyjednanú bezkonkurenčnú cenu za pristavenie vysokozdvižných plošín a hydraulických ramien.

Umývanie a čistenie okien na Slovensku vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky vykonávame odborne zaškolenými pracovníkmi, ktorí majú platnú licenciu na práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Ďalej boli preškolení podľa nariadenia vlády podľa §134 odst. 2 a podľa § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. v znení zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky, alebo do voľnej hĺbky. Vyššie menovaní zamestnanci boli lektorom preskúšaní a majú platné testy.