Bratislava Petržalka, str. tep. čistenie kobercov

Extrakčná metóda je v dnešnej dobe úplne neadekvátna pre riešenie problematiky čistenia kobercov v Bratislave Petržalke. Má veľa nedostatkov. Jeden z nedostatkov, ktoré táto metóda má, je, že sa chémia vstrekne do vlákien koberca, ale nestačí preniknúť hlboko do štruktúry. Zároveň extraktory nemajú tak veľký prítlak, aby odsali nečistoty vnútri koberca. Pri našej metóde čistenia koberca kotúčovým rotačným strojom spolu s tlakovým 3 motorovým vysávačom je výsledok vždy výborný. Chémia je rovnomerne nanesená a rotačnými kefami dopravená až hlboko do štruktúry koberca Bratislava Petržalka. Dosiahneme tým vyčistenie celého koberca a nie iba povrchu. Tlakový 3- motorový vysávač odsaje nečistoty i hlboko usadené a vysuší nežiaducu vlhkosť. Aj keď takto vyčistený koberec je dlhodobo čistý, je potrebné čistiť koberec v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo maximálnemu znečisteniu. Zákazky alebo spracovanie cenovej ponuky sme urobili: Hliny 252, 01707 Považská Bystrica … Hollého 25, 015 01 Rajec … Partizánska 22, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Nitrianska 86, 958 01 Partizánske … Stummerova 174, 955 01 Topoľčany … Jelenia 42, 940 02 Nové Zámky … Laskomerského 24, 977 01 Brezno … SNP 60, 936 01 Šahy … Školská 33, 982 01 Tornaľa … Čsl. armády 746, 049 11 Plešivec … Turňa nad Bodvou 611, 044 02 Turňa nad Bodvou … Okružná 23, 078 01 Sečovce … Ľudovíta Štúra 22, 079 01 Veľké Kapušany