Humenné čištěnie výloh, okien aj výškové

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je upratovacia firma poskytujúca v Humenném upratovacie služby, medzi ktoré patrí predovšetkým umývanie a čistené výkladov, okien a ostatných sklenených povrchov. Umývanie okien je zaisťované našimi profesionálnymi zamestnancami, ktorí majú platnú licenciu aj na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Pre našu upratovaciu firmu nie je žiadny problém realizovať umývanie presklených plôch vo výške a na ťažko dostupných miestach. Naši zamestnanci boli tiež boli preškolení podľa nariadenia vlády o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Ak z výkladov je potrebné odstrániť rôzne fólie a polepy používame na to tzv. korundové žiletky. Humenné čištěnie výloh, okien aj výškové – Humenné čištěnie výloh, okien aj výškové.

Mierová 79, 066 01 Humenné … Vácka 5, 018 41 Dubnica nad Váhom … Pribinova 3, 075 01 Trebišov … Nábrežie Slobody 1, 020 01 Púchov … Roľnícka 6, 831 07 Bratislava – Vajnory …Esterházyovcov 1605, 924 01 Galanta … Jána Kalinčiaka 3, 901 01 Malacky … Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Jozefská 6, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … L. Svobodu 2, 974 01 Banská Bystrica … Hlohová 6, 920 01 Hlohovec … Kuzmányho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš … Slov. dobrovoľníkov 2031, 022 01 Čadca … Rastislavova 1, 949 01 Nitra … Pribišova 2, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … O. Plachého 36, 036 01 Martin … Dr. V. Clementisa 4745, 979 01 Rimavská Sobota … Pod Lipovým 23, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Levočská 2, 052 01 Spišská Nová Ves … Žiar nad Hronom … Saratovská 13, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Jilemnického 22, 929 01 Dunajská Streda … Kmeťova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Dlhé Hony 2, 058 01 Poprad … Urbárska 2, 851 10 Bratislava – Jarovce … Záhorská 3, 841 06 Bratislava – Záhorská bystrica … Necpalská cesta 17, 971 01 Prievidza … Moyzesova 2, 085 01 Bardejov