Naša spoločnosť, známa pod menom A SERVIS LIPKA, s.r.o., zabezpečuje umývanie okien a výkladov Bratislava v servisnom umytí jako aj v nárazovom umývaní okien a výkladov vo všetkých nákupných centrách v Bratislave. Servisné umývanie výkladov tu robíme vo viac ako 80% obchodných jednotiek už približne 9 rokov. Pokiaľ aj práve Vy otvárate prevádzku v Bratislave v týchto dňoch alebo pokiaľ nie ste spokojní s čistotou, vzhľadom a kondíciou Vašich výkladov, neváhajte obráťiť sa s akoukoľvek požiadavkou na našu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. Veríme, že s našimi službami budete po celú dobu spolupráce spokojní. Umývanie a čistenie okien a výkladov v nákupných centrách v Bratislave zabezpečujeme v servisných cykloch podľa aktuálnych potrieb našich zákazníkov. Naši dlhodobí jako aj noví zákazníci našej firmy si najviac a najčastejšie objednávajú umývanie a čistenie okien a výkladov v Bratislave v bratislavských nákupných centrách v servisnom cykle jedenkrát za 30 dní, teda v pravidelnom mesačnom servisnom rytme. Tento mesačný cyklus umývania okien, a čistenia výkladov a presklenných plôch v Bratislave v nákupných centrách zaisťujeme pre vonkajšie strany výkladu. Servisné umývanie a čistenie okien, výkladov a presklenných plôch z vnútra si zákazník určuje sám a umývanie okien a výkladov si objednáva podľa svojich momentálnych potrieb. Ďalšia možnosť, ako využívať iné servisné cykly, je umývanie okien, výkladov a presklenných plôch 1x za 60 dní a umývanie výkladov 1x za 90 dní z vonkajšej strany. Pokiaľ chcete udržiavať svoje výklady v relatívnom poriadku a čistote a v súčasnej dobe premýšľate a sleduteje svoje výdavky, ktoré vynakladáte na chod prevádzky, potom doporučujeme servisný cyklus 1x za 120 dní. Povedzme, a zo skúseností máme overené, že týmto servisným cyklom umývania okien a výkladov v Bratislave splníte a uchováte relatívne slušný vzhľad výkladov na Vašej prevádzke v Bratislave. Vyhnete sa tak aj atakovaniu a napomínaniu správcom obchodných centier v Bratislave, aby ste zaistili čistotu Vašich výkladov na prevádzkach v Bratislave.

Neváhajte a ak máte záujem dozvedieť sa viac o našej spoločnosti a o našej pôsobnosti v Bratislave, kliknite >TU<