V súčasnosti vykonáva naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. umývanie okien a výkladov v Bratislave v servisnom umývaní a režime v týchto nákupných centrách: OC Avion Bratislava, OC Aupark Bratislava, OC Polus Bratislava, OC Eurovea Bratislava, , OC Retro Bratislava, OC Central Bratislava, OC River Park Bratislava, OC Soravia Bratislava, OC Korzo Bratislava atď. Našimi zákazníkmi sú koncerionári v týchto nákupných centrách a zadávajú a objednávajú si u nás umývanie okien, výkladov a presklenných plôch Bratislava najčastejšie v pravidelných servisných cykloch. Najviac používaným servisným cyklom umývania okien a výkladov v Bratislave v bratislavských nákupných centrách je servisné umývanie okien a výkladov jedenkrát za 30 dní, čiže jedenkrát mesačne z vonkajšej strany výkladu. Servisný cyklus pre umývanie vnútornej strany výkladu si zadáva zákazník podľa svojich aktuálnych a konkrétnych potrieb. Umývanie okien a výkladov v Bratislave vykonávame takisto pre mnoho zákazníkov, ktorí nemajú svoje obchodné jednotky v nákupných centrách, ale v centre mesta a v kamenných obchodoch Bratislava. Pre týchto zákazníkov zaisťujeme servis pre umývanie okien a výkladov Bratislava v pravidelných servisných cykloch najčastejšie jedenkrát za 30 dní, ale máme aj mnoho spokojných zákazníkov, pre ktorých zabezpečujeme umývanie okien a výkladov i v častejšom opakovanom servisnom cykle ako jedenkrát mesačne, a to jedenkrát za 7 dní alebo jedenkrát za 14 dní z vonkajšej strany výkladu. Servisné umývanie výkladov, okien a presklenných plôch z ich vnútornej strany robíme podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a na základe jeho momentálnych potrieb. Taktiež dokážeme zabezpečiť umytie loga zákazníka vo výške alebo loga – nápisu nad vchodom do jeho predajne v pravidelnom, ako aj nepravidelnom servisnom umytí v Bratislave.

Viac o pravidelných servisných umývaniach v Bratislave získate aj >TU<