Umývanie okien Bratislave, taktiež vo výške

Naša firma za celú dobu realizovania umývania okien v Bratislave si vytvorila množstvo významných zákazníkov, pre ktorých zabezpečuje čistenie okien. Kvalitne čisté okná sú zaručené naším tímom profesionálnych umývačov, ktorí majú za sebou státisíce štvorcových metrov umytých okien. Umývanie okien v Bratislave nie je zamerané výlučne na umývanie bežne znečistených okien. Čistíme i okná, ktoré sú silne znečistené vzhľadom k dlhodobému neumývaniu, odstraňujeme nežiadúce nečistoty napríklad po stavebných úpravách alebo rekonštrukciách. Umývanie okien v Bratislave je realizované v niekoľkých programoch. Najčastejším a najvyužívanejším programom našich dlhoročných zákazníkov je servisné čistenie. Naša firma zabezpečuje čistenie okien a iných presklenných plôch v najbežnejšom servisnom cykle 1x za 30dní z vonkajšej strany. Toto servisné čistenie je poskytované pre veľké i malé firmy po celom území Českej a Slovenskej republiky a vo Viedni. Umývanie okien v Bratislave môže mať formu pravidelného a opakujúceho sa cyklu alebo sa môže jednať o len o nepravidelné a jednorázové čistenie okien. Firma A SERVIS LIPKA dokáže zaistiť i umývanie okien vo výškach alebo na ťažko dostupných miestach. K týmto účelom je použitá  horolezecká a speleologická technika, prípadne hydraulické ramená a plošiny. Uprednostňujeme použitie hydraulických ramien alebo plošín, ktoré poskytujú omnoho lepší prístup k znečisteným oknám, a tým je zaručené i kvalitnejšie čistenie okien.

Martina Kukučína 1836/21, 048 01 Rožňava … Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava – Lamač … Priekopnícka 12029, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Považská 4, 034 01 Ružomberok … Na Revíne 2941/11, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … Kôstková 314/25, 851 10 Bratislava – Jarovce … Kazanská 54, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 1610/16, 921 01 Piešťany … Štefánikova 812, 020 01 Púchov … Palárikova 93/9, 022 01 Čadca … Jókaiho 1, 984 01 Lučenec … Bzinská 132/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Černockého 2556/2, 831 53 Bratislava – Rača … Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok … Dlhá 1243/1, 900 31 Stupava … Dlhá 487/106, 949 07 Nitra … Starohájska 9/B, 917 01 Trnava … Radlinského 2751, 901 01 Malacky … Sládkovičova 16/61, 965 01 Žiar nad Hronom … Mnoheľova 4984/3b, 058 01 Poprad … Železničná 4, 920 01 Hlohovec … Rusovská cesta 3674/13, 851 01 Bratislava – Petržalka … Lesnícka 451/12, 851 10 Bratislava – Rusovce … Dubová 2862/27, 085 01 Bardejov … Gusevova 1413/4, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pribinova 1132/1, 075 01 Trebišov … Šafárikova 1522/42, 924 01 Galanta … Chemlonská 1, 066 01 Humenné … Mýtna 5, 811 07 Bratislava-Staré Mesto … Homolova 2166/19, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Štefana Králika 6427/43, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Špieszova 1, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota … Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda … Hodonínska 6707/7, 841 03 Bratislava – Lamač … Brigádnická 1018/28, 84110 Bratislava – Devín … Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom … Masarykova 1639/17, 040 01 Košice … Bernolákova 6988/14, 974 05 Banská Bystrica … Starý most 3075/13, 926 01 Sereď … Gbelská 7446/19, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kuzmányho 730/20, 911 01 Trenčín … J. Murgaša 699/1, 971 01 Prievidza … P. Mudroňa 601/45, 036 01 Martin … Bernolákovo námestie 1614/28, 940 51 Nové Zámky … Sládkovičova 38, 080 01 Prešov … Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves … Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen … Vansovej 6, 031 01 Liptovský Mikuláš … Vojtecha Spanyola 8187, 012 07 Žilina … Pílska 2002/9, 955 01 Topoľčany … Pračanská 9849/39, 831 07 Bratislava – Vajnory … Dlhá 98/6, 851 10 Bratislava – Čunovo