Umývanie okien Košice, minimálne náklady

Umývanie okien Košice, minimálne náklady

Naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva umývanie okien v Košiciach v pomere najviac pre súkromné osoby a pre súkromné subjekty bytových jednotiek a pre rodinné domy v Košiciach, pre firmy Košice, pre rôzne inštitúcie a úrady nachádzajúce sa v Košiciach, pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia Košice. Pomerne veľký rozsah práce umývania okien v Košiciach realizujeme i pre školy. Naša spoločnosť taktiež vykonáva práce umývania okien v Košiciach pre predajne a pre obchodné prevádzky, kotré sa nachádzajú v centre mesta, na hlavných nákupných uliciach v Košiciach a v nákupných domoch Košice. Práce na umývaní okien a čistení výkladov v Košiciach realizujeme v dvoch režimoch umývania, a to nasledovne:

1., Servisné umývanie okien a čistenie výkladov v Košiciach. Zákazník si volí podľa svojej potreby a požiadavky servisný cyklus umývania okien a výkladov v Košiciach. Najviac voleným servisným cyklom umývania okien a výkladov v Košiciach je servisné umývanie jedenkrát za 30 dní  vonkajšej strany výkladu a 1x za kvartál, čiže jedenkrát za 90 dní vnútornú stranu výkladu, pokiaľ sa hneď na začiatku spolupráce nezazmluvní, že vnútorná strana výkladu sa bude umývať podľa dohodnutia a podľa požiadania zákazníka, servisné umývanie vnútornej strany okien a výkladov nie je vopred určený. S tým máme skúsenosti napríklad u tých predajní, kde je dostatočné umyť výklad  zvnútra dva krát za rok. Kto vyžaduje radikálne znížiť prevádzkové náklady na chod predajne a praje si zabezpečiť čistý výzor jeho výkladu, kedy ho nebude po každý raz kontroly ani uháňať správca nákupného centra, umývať okná a výklady môžeme v nákupných centrách v Košiciach 1x za dva mesiace z vonkajšej strany alebo 1x za tri mesiace. V prípade krajnosti, pokiaľ skutočne musíte znížiť prevádzkové náklady na ich najnižšiu možnú mieru, odporúčame servisný cyklus 3x za rok. V takomto cykle umývania okien a výkladov v Košiciach stále vieme garantovať cenu ako pri pravidelnom servisnom umývaní. Pokiaľ si však zvolíte cyklus 2x ročne, v tom prípade je umývanie výkladov a  okien účtované v cene ako za jednorazové alebo nárazové umytie.

2., Jednorazové a nárazové umývanie okien a výkladov v Košiciach. V tejto cene sme schopní  zabezpečiť umývanie okien a výkladov v Košiciach po rekonštrukcii, po maliarskych a remeselníckych prácach a po stavebnej činnosti. Pokiaľ umývame okná a výklady v Košiciach a na oknách a výkladoch sa nachádzajú výlepy, plagáty či iný druh už neželanej reklamy, tieto najskôr vždy odstránime a pred samotným umytím okien a výkladov v Košiciach zoškriabeme zvyškové lepidlo pomocou profesionálnej korundovej žiletky.

Pre získanie viac informácií o našej spoločnosti a o našej práci v Košiciach získate  >TU<