Umývanie a čistenie okien Košice realizuje naša spoločnosť, firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. na celom území mesta Košice a v okolí. Toto umývanie okien a čistenie výkladov Košice robíme v pravidelných servisných intervaloch, to znamená v opakovanom servisnom cykle, alebo realizujeme umývanie okien v Košiciach nepravidelne alebo našim zákazníkom umyjeme okná jednorazovo. Takisto zabezpečujeme umývanie a čistenie okien Košice použitím horolezeckej a speleologickej techniky alebo umývanie a čistenie okien vo výškach v Košiciach zaisťujeme pomocou hydraulických ramenien a montážnych plošín. Výberu techniky, ktorú používame na umývanie okien vo výške v Košiciach najčastejšie, venujeme dôkladnú pozosrnosť a při jej využití berieme ohľad aj na  okolité podmienky a iné okolnosti. Tam, kde je to možné a kde sa jedná o prácu vo výške nad 7 metrov nad zemou, využívame na umývanie a čistenie okien vo výškach hydraulické plošinu a mechanické rameno. Tento spôsob umývania okien a výkladov vo výškach našim zákazníkom aj najčastejšie doporučujeme, pretože pomocou hydraulickej plošiny alebo hydraulického ramena máme k čistenému oknu alebo presklennej ploche lepší prístup a náš pracovník je schopný okná alebo presklenné plochy dôkladnejšie umyť a kvalitnejšie vyleštiť. Radi by sme zdôraznili, že v niektorých prípadoch je takéto umývanie a čistenie okien z hydraulického ramena alebo vysokozdvižnej plošiny drahšie, zato je vo výsledku efektívnejšie. Využitie horolezeckej a speleologickej techniky pre umytie okien vo výške volíme v krajných prípadoch, a to vtedy, ak nie je možné previesť umytie okien Košice iným spôsobom. Pri mnohých zákazkách vieme ponúknuť  priaznivejšiu cenu za umývanie a čistenie okien vo výškach z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny. V Košiciach realizujeme veľký objem prác umývania a čistenia okien vo výškach práve pomocou vysokozdvižnej montážnej plošiny a hydraulického ramena. Aj preto máme s kľúčovými prenajímateľmi plošín v Košiciach zazmluvnenú bezkonkurenčnú cenu za pristavenie vysokozdvižnej plošiny alebo hydraulického ramena.

Ak by ste sa radi dozvedeli viac o firme A SERVIS LIPKA, s.r.o., kliknite prosím  >TU<