Naša spoločnosť, firma A SERVISLIPKA, s.r.o. realizovala umývanie okien Košice po maliarskych prácach, po rekonštrukcii a po stavebných prácach vo všetkých nákupných centrách v Košiciach. Popritom sme robili umývanie okien pri rekonštrukcii a po stavbe v Prešove, Bardejove, v Michalovciach, Rožňave, v Poprade a v Rimavskej Sobote. Pri otvorení predajní a obchodných jednotiek v nákupných centrách v Košiciach, v Prešove, v Michalovciach, v Rožňave a v Poprade sme zabezpečovali umývanie okien pred otvorením predajní, ktoré sú doteraz v týchto obchodných centrách otvorené. Pri umývaní okien a výkladov v Košiciach sme zaisťovali postavebné obojstranné umývanie výkladov  na týchto centrách: OC Galeria Košice, OC Optima Košice, OC Aupark Košice, OC Cassovia Košice. Takisto sme realizovali umytie okien a výkladov v meste Michalovce v OC Zemplín Market, v Poprade sme robili umývanie okien po stavbe, po remeselníckych prácach a po maľbe v OC Max a OC Kaufland. Ďakej sme zabezpečovali umývanie okien a výkladov v Prešove v OC Max Prešov. Aj v Rimavskej Sobote sme vykonávali umývanie okien a výkladov po maliarskych a remeselníckych prácach a po stavbe v nákupnom centre na Cukrovarskej ulici Rimavská Sobota. Zabezpečovali sme aj umývanie okien a výkladov po stavbe, po remeselníkoch a po maľbe v Rožňave v OC Rožňava v Aleji Jána Pavla II. Ďalej sme realizovali umývanie okien a výkladov po malovaní, po remeselníkoch a po stavebných prácach v OC Madraz Spišská Nová Ves. Zabezpečovali sme aj umývanie okien a výkladov po maliaroch a remeselníkoch a po stavebných prácha v OC Trebišov na Komenského ulici v Trebišove. Takisto v neposlednej rade sme zabezpečili umytie okien a výkladov na OC Family Center vo Vranove nad Topľou. Naša spoločnosť, A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa zapodieva prácami umývania okien a výkladov nielen v meste Košice, ale aj v ich blízkom prostredí a realizuje pritom všetky druhy umývania  aj na celom území celej Slovenskej Republiky. Najväčší rozsah prác máme v oblastiach významnejších miest, ale dokážeme sa prispôsobiť aj Vašim individuálnym požiadavkám a sme schopní zrealizovať umývanie okien a výkladov po remeselníkoch a po stavbe v každom jednom meste, obci či dedine kdekoľvek na Slovensku.

Radi Vás privítame aj na našich stránkach našej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o., po kliknutí  <TU>