Výškové umývanie, čistenie okien Trebišov

Umývanie výkladov, okien a iných sklenených povrchov v Trebišove prebieha v dvoch režimoch. Jedná sa buď o servisné umývanie okien a výkladov alebo o nárazové alebo jednorazové umývanie presklených plôch. U servisného umývania výkladov Trebišov si zákazník podľa svojich potrieb zvolí cyklus, ako často sa budú jeho výlohy umývať. K najvyužívanejšiemu servisnému umývaniu výkladov patrí servisný cyklus 1x za 30 dní z vonkajšej strany a raz za kvartál (štvrťrok) z vnútornej strany. Umývame a čistíme aj povrchy, ktoré sú znečistené po stavebných činnostiach a rôznych rekonštrukciách. Dokážeme z povrchu odstrániť bez akéhokoľvek poškodenia rôzne reklamné polepy, fólie, atď. K tomuto bezproblémového odstráneniu používame korundové žiletky.

Varichovská 87, 075 01 Trebišov … Madačova 4, 034 01 Ružomberok … Pod Kalváriou 4225, 955 01 Topoľčany … Partizánska cesta 103, 974 01 Banská Bystrica … Mierové námestie 28, 911 01 Trenčín … Hraničná 2, 058 01 Poprad … J. I. Bajzu 9, 971 01 Prievidza … Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec … Záhorská 12, 84106 Bratislava – Záhorská Bystrica … Obchodná 7, 018 41 Dubnica nad Váhom … Ilkovičova 29, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Nábr. 4. apríla 1985, 031 01 Liptovský Mikuláš … Rázusova 1843, 052 01 Spišská Nová Ves … Svätoplukova 34, 902 01 Pezinok … Železničná 2, 979 01 Rimavská Sobota … Nám. baníkov 31, 048 01 Rožňava … Kôstková 19, 851 10 Bratislava – Jarovce … Jeruzalemská 14, 917 01 Trnava … Jánosa Eszterházyho 2, 929 01 Dunajská Streda … Sládkovičova 7, 921 01 Piešťany … Hálova 4, 851 01 Bratislava – Petržalka … 8. Mája 55, 926 01 Sereď … Čučma 218, 048 01 Rožňava … Fedákova 30, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Bronzová 9, 851 10 Bratislava – Rusovce … Lipová 1, 066 01 Humenné … Borská 1, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Prejta 349, 018 41 Dubnica nad Váhom … Mudrochova 2, 831 06 Bratislava – Rača … Prievozská 4, 821 09 Bratislava – Ružinov … Tešedíkova 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kalištná 3, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Kacvinského 1, 085 01 Bardejov … Hviezdoslavova 23, 052 01 Spišská Nová Ves … Gyullu Szabóa 17, 929 01 Dunajská Streda … Panská 5236, 034 01 Ružomberok